1 września (il primo settembre) kojarzy się w Polsce oczywiście ze szkołą...
Słownictwo włoskie

La scuola/Szkoła

1 września (il primo settembre) kojarzy się w Polsce oczywiście ze szkołą…

1 września (il primo settembre) kojarzy się w Polsce oczywiście ze szkołą (la scuola dlatego też w tym tygodniu poznamy słownictwo związane właśnie ze szkołą, czyli ogólnie porozmawiamy o wykształceniu (l’istruzione).Właśnie! Pamiętajmy, że lepiej użyć słówka istruzione, ponieważ l’educazione to nie tylko wykształcenie, ale też wychowanie, edukacja, ogłada.

Powiemy: 

  • buona educazione (dobre wychowanie),
  • Marco ha ottenuto una buona educazione. Marek otrzymał dobre wychowanie
  • è un ragazzo ben educato to dobrze wychowany chłopiec
  • Che maleducazione!!! (Cattiva educazione) Co za niewychowanie!

ale:

  • grado di istruzione – stopień wykształcenia,
  • istruzione primaria/ secondaria/ universitaria – wykształcenie podstawowowe, średnie, wyższe

Uwaga!

Na osobę ze średnim wykształceniem mówimy często diplomato, natomiast na osobę z wyższym wykształceniem laureato.

1 września (il primo settembre) kojarzy się w Polsce oczywiście ze szkołą...

Aspetto i vostri commenti. A domani! 🙂

5/5 (1)

Jak bardzo podoba Ci się artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *