Słownictwo włoskie

Finalmente vs alla fine

Dziś o często popełnianym błędzie. Wyrazy finalmente…