Na zajęciach w tym tygodniu większość Kursantów chciała rozmawiać o wojnie w Ukrainie...
Słownictwo włoskie

Wojna w Ukrainie.

Na zajęciach w tym tygodniu większość Kursantów chciała rozmawiać o wojnie w Ukrainie…

Przez ponad tydzień zastanawiałam się czy poruszać temat wojny na blogu. Na zajęciach w tym tygodniu większość Kursantów chciała rozmawiać o wojnie w Ukrainie, wielu z nich opowiadało o formach pomocy w jakie już się zaangażowali. Chcą też rozmawiać o tym co się dzieje z przyjaciółmi z Włoch. Niektórzy kursanci też starają się czytać wiadomości po włosku, a słownictwo z nagłówków nie zawsze jest dla nich jasne. Dlatego postanowiłam zrobić ten wpis, w którym przekażę Wam najważniejsze słownictwo.

Przede wszystkim mówi się o Rosji – la Russia, mieszkaniec Rosji to il russo/ la russa/ i russi / le russe; i o Ukrainie – l’Ucraina, mieszkaniec Ukrainy to l‘ucraino/ l’ucraina/ gli ucraini/ le ucraine. Często też mówi się o Nato – la Nato, o ONZ – l’ONU, Unii Europejskiej –Unione Europea, l‘UE. Najcześciej wskazywane miejsca to Kiev (Kijów), Leopoli (Lwów), Chernobyl (Czarnobyl), la Crimea (Krym), Charkiv (Charków).

W czwartek, 24.02. we wszystkich nagłówkach można było znaleźć słowa takie jak la guerra (wojna), l’invasione (inwazja), l’attacco (atak), l’aggressione (agresja), l’operazione militare (działania zbrojne), lo scoppio del conflitto (wybuch konfliktu), l’assedio (oblężenie), scatenare la guerra (rozpętać wojnę).

Podczas wojny kluczowe jest wojsko l’esercito/ le truppe/ le forze armate, a osoby walczące to i militari (żołnierze). Inne słownictwo związane z wojną: i carri armati (czołgi), i mezzi blindati (wozy opancerzone), la munizione (amunicję), i giubbotti antiproiettile (kamizelki kuloodporne), i caschi (kaski), i metaldetector portatili (przenośne wykrywacze metalu), i robot per lo sminamento (roboty rozminowujące), le mitragliatrici (karabiny maszynowe), i lanciarazzi (wyrzutnie rakiet), i missili (pociski), i missili controcarro (pociski przeciwpancerne), i missili antiaerei (pociski przeciwlotnicze), i fucili (karabiny), le pistole (pistolety), i proiettili (naboje), la nave da guerra (okręt wojenny), i caschi (hełmy).

Zachód sprzeciwia się nakładając le sanzioni (sankcje), najczęściej mówi się o: divieti di viaggio (zakaz podróży), embargo sulle armi (embargo na broń), restrizione del libero movimento dei capitali (zakaz swobodnego przepływu kapitału), chiusura dello spazio aereo ai voli russi (zamknięcie strefy powietrznej dla rosyjskich lotów), restrizioni commerciali (ograniczenia handlowe), l’espulsione del circuito bancario SWIFT (usunięcie z systemu bankowego SWIFT).

W ostatnich dniach coraz więcej uwagi skupia się na il bombardamento (bombardowanie), la centrale nucleare (elektrownia atomowa), la bomba nucleare (bomba atomowa), la deterrenza nucleare (odstraszanie jądrowe), il terrorismo nucleare (terroryzm atomowy), il genocidio (ludobójstwo). W wielu miastach obowiązuje la legge marziale (godzina policyjna). Od kilku dni trwają także il negoziato (negocjacje), a il cessate il fuoco (zawieszenie broni) czy la tregua (chwilowy rozejm) nie są respektowane.

Mowa jest także o la guerra mediatica (wojna informacyjna) zwana także la guerra delle bufale (wojna fake newsów). La bufala to fake news.

Codzienne do Polski i innych krajów graniczących dostają się i profughi zwani też i rifugiati (uchodźcy).

Resztę słownictwa, które może się przydać zebrałam w przetłumaczonych nagłówkach:

 • Vladimir Putin. “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima” – Ktokolwiek będzie próbował nam przeszkadzać i ingerować na Ukrainie niech wie, że Rosja odpowie konsekwencjami nigdy wcześniej nie spotkanymi.
 • Migliaia di cittadini di Kiev stanno abbandonando la capitale – tysiące mieszkańców Kijowa opuszcza stolicę;
 • I leader del G7 condannano in una dichiarazione congiunta: “Affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all’Ucraina” – Przywódcy G7 potępiają we wspólnym oświadczeniu: “Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie i naszą solidarność z Ukrainą”
 • Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane. – Putin wybrał wojnę z premedytacją, która doprowadzi do katastrofalnej utraty ludzkiego życia i ludzkiego cierpienia.
 • Chernobyl, paura per un deposito di scorie. Chernobyl è caduta. L’Ucraina ha confermato di aver perso il controllo della ex centrale nucleare. Czarnobyl, strach o składowane odpady. Czarnobyl upadł. Ukraina potwierdziła, że ​​straciła kontrolę nad dawną elektrownią atomową.
 • Il presidente ucraino ha chiesto in un video ai suoi cittadini di non deporre le armi e di “difendere Kiev“. Ukraiński prezydent w nagraniu prosił swoich obywateli, aby nie składali broni i aby „bronili Kijowa”
 • Anonymous attacca i siti del Cremlino. Anonymous atakuje strony Kremla.
 • L’Europa si sta muovendo per preparare piani di accoglienza per i rifugiati – Europa przygotowuje się do przygotowania planów przyjmowania uchodźców.
 • Gli alleati occidentali hanno deciso di escludere le banche russe da Swift – Zachodni sojusznicy postanowili wykluczyć rosyjskie banki z Swift
 • La Nato invia fucili e missili a Kiev in particolare: migliaia di armi anticarro, centinaia di missili anti-aerei e migliaia di armi leggere e munizioni. – NATO wysyła karabiny i pociski do Kijowa, szczególnie tysiące broni przeciwpancernej, setki pocisków przeciwlotniczych i tysiące broni strzeleckiej i amunicji
 • Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all’Unione europea -Zełenski podpisał wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej
 • Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60km si sta dirigendo a Kiev, dove nella notte sono risuonate le sirene antiaeree – Konwój rosyjskich pojazdów wojskowych o długości 60 km zmierza do Kijowa, gdzie w nocy zabrzmiały syreny przeciwlotnicze.
 • Pesanti bombardamenti sono stati lanciati su Kharkiv, la seconda città principale dell’Ucraina. – Ciężki ostrzał został rozpoczęty w Charkowie, drugie co do wielkości miasto na Ukrainie.
 • Le autorità di Kiev hanno diramato l’allarme aereo chiedendo ai cittadini per raggiungere i rifugi. Władze Kijowa ogłosiły alarm lotniczy, prosząc obywateli o dotarcie do schronów.
 • La manifestazione per la pace. I migliaia sono scesi in strada con i colori dell’Ucraina e della pace. Pokojowe demonstracje. Tysiące osób wyszły na ulice w barwach Ukrainy i pokoju
 • Rublo in picchiata: -28%. Volano petrolio e grano. – Rubl traci na wartości -28%. Wzrasta cena paliwa i zboża.
 • Terrore nucleare: centrale bombardata dai russi. – terror nuklearny: elektrownia zbombardowana przez Rosjan
 • Dopo il fallimento dei precedenti negoziati, giovedì i delegati russi e ucraini hanno trovato un’intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo – Po fiasku poprzednich negocjacji delegaci rosyjscy i ukraińscy osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych z tymczasowym zawieszeniem broni
 • La Corte penale internazionale ha ufficialmente avviato un’indagine su presunti crimini di guerra commessi dall’esercito russo. Międzynarodowy Trybunał Karny oficjalnie wszczął śledztwo w sprawie rzekomych zbrodni wojennych popełnionych przez armię rosyjską
 •  L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che più di un milione di profughi sono fuggiti dal Paese, per lo più verso l’Unione europea, mentre un altro milione di persone è scappato dalle città assediate verso l’Ucraina interna. Agencja ONZ ds. uchodźców poinformowała, że ​​ponad milion uchodźców uciekło z kraju, głównie do Unii Europejskiej, podczas gdy kolejny milion osób uciekło z oblężonych miast na wewnętrzną Ukrainę.
 • L’evacuazione dei civili è stata rinviata, a causa di multiple violazioni della tregua da parte delle forze russe, che continuano a bombardare la città e i dintorni, sul percorso previsto per il corridoio umanitario. -ewakuacja ludności cywilnej została odroczona z powodu wielokrotnych naruszeń rozejmu przez siły rosyjskie, które nadal bombardują miasto i jego okolice na planowanej trasie korytarza humanitarnego
 • Ucraina, tensione alta tra iniziative diplomatiche e guerra mediatica. Ukraina, wysokie napięcie między inicjatywami dyplomatycznymi a wojną medialną
 • Aiuti umanitari pronti a sostenere un popolo afflitto e colpito dalla guerra a causa dell’invasione della Russia. Pomoc humanitarna gotowa wesprzeć ludność poszkodowaną i dotkniętą wojną w wyniku inwazji na Rosję
 • Ogni giorno decine di migliaia di donne, bambini, ma anche cittadini di altre nazionalità, stanno affrontando un viaggio lunghissimo per mettersi al sicuro dalla guerra.  Każdego dnia dziesiątki tysięcy kobiet, dzieci, ale także obywateli innych narodowości, stoją przed bardzo długą podróżą, aby zabezpieczyć się przed wojną.
 •  A Rzeszów si organizzano per portare aiuto con cibo, bevande calde, e cercano di fornire indicazioni di treni e autobus per proseguire il viaggio. W Rzeszowie organizują niesienie pomocy z jedzeniem, gorącymi napojami oraz starają się ukierunkować pociągi i autobusy na dalszą podróż.

5/5 (27)

Jak bardzo podoba Ci się artykuł?

4 odpowiedź Wojna w Ukrainie. 4 odpowiedzi Wojna w Ukrainie.

 1. Co za niezwykła ilość rzetelnej pracy! Ogromnie dziękuję! dokładnie takiej formy właśnie potrzebowałam, powiedzieć, że to trafione w punkt, to jakby nic nie powiedzieć:))

 2. Ciężki temat, ale ważny…. Trudno rozmawiać… Magda dziękuję za przygotowanie tego materiału w sposób tak profesjonalny i tak przejrzysty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *